En förutsättning för resiliens är den sociala hållbarheten.

Vi erbjuder er föredrag, workshop och seminarier där den sociala hållbarheten tränas.

Leg sjuksköterska Annika Lundegårdh har under flera års tid arbetat med social hållbarhet som grund för att skapa resiliens.

 

 • Björkblad

  Björkblad

 • Kretslopp

  Skog och åkermark

 • Vinterlandskap

  Vinterlandskap

 • Vinterspår

  Vinterspår