Skriv ut

En förutsättning för resiliens är den sociala hållbarheten.

Vi erbjuder er föredrag, workshop och seminarier där den sociala hållbarheten tränas.

Leg sjuksköterska Annika Lundegårdh har under flera års tid arbetat med social hållbarhet som grund för att skapa resiliens.