Vår filosofi

Vi utgår ifrån att var och en har en inneboende kraft att skapa stordåd. Genom Global Organic Sweden AB skapar vi förutsättningar för hållbar utveckling i vardagen i syftet att skapa det hållbara samhället. Vi har kunskap och verktyg.

Vi utvecklar människors förmåga att hantera kunskapen om hållbar utveckling.

Forskning och utveckling går hand i hand för en hållbar nutid och framtid

Tillsammans bygger vi bärkraftiga områden som har möjlighet att utveckla hållbarhet.

 

Vår historia

Företaget bildades 2011 för att ge företag och organisationer möjligheten att skapa en vardag byggd på det hållbara samhället.