Ekologisk odling och Konventionellt odling - ett forskningskrig!

Angående SLU och ekologisk odling så har det alltsedan 1980-talet funnits en misstro mot denna forskning på SLU. Under 1990-talet fick den ekologiska forskningen en något bättre ställning på SLU men vi vägrades att få en egen institution, vilket medförde att de ekologiska forskarna splittrades mellan olika institutionen. Vi fick aldrig någon sammanhållande och kapitalstark forskning om ekologiskt lantbruk på SLU. Under 2000-talet har den ekologisk forskningen alltmer tryckts undan av den konventionell forskningen bl.a ledd av nämna herrar i aktuell "forskningsrapport". Fram till 2009 var jag kvar på SLU men hoppade av därefter p.g.a. det ogästvänliga klimat avseende bl.a. ekologisk lantbruksforskning, som växte sig allt starkare på SLU.

Själva rapporten är sannolikt inte saklig i många avseenden. Jag har dock inte läst den men hört lite på debatten. Fram till 2009 hade jag stenkontroll på all ekologisk lantbruksforskning i Sverige och övriga världen. Därefter har jag haft svårare att följa forskningen, men jag tror knappast att det har kommit någon ny forskning som ändrar den bild som jag har av ekologisk lantbruk och dess forskning.

För övrigt tycker jag att hela debatten om ekologisk och konventionell har spårat ur, men det beror inte på bönderna utan just på forskarnas ageranden. Idag arbetar jag med projekt som kretsloppsgårdar i samverkan och landsbygdsutveckling där både ekologiska och konventionella bönder samverkar för bättre miljö och framtid. Denna typ av arbeten och dialoger skapar samförstånd och är bättre för vår framtida livsmedelsproduktion och hållbarhet än SLU-forskarnas pajkastning.