Global Organic Sweden AB har som intention att tillse att grundforskning når de praktiska utövarna.

Vi bygger forskning i samarbete med

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

BERAS

Lantbrukare

och andra aktörer

 

Agronomie doktor Bengt Lundegårdh forskar