Bengt Lundegårdh, Agronomie doktor.

Bengt har arbetat som forskare på SLU fram till 2009.

Nu arbetar han halvtid på Biodynamiska Forskningsinstitutet, Järna,
där han bl.a. forskar om näringsutnyttjandet av olika typer av organiska gödselmedel.

 

Under den andra halvtiden arbetar han med hållbarhetsfrågor i företaget Global Organic Sweden AB.
Han har lång pedagogisk erfarenhet och har bl.a. deltagit i fortbildningar för rådgivare. Bengt har även deltagit i rådgivning för grönsaksodlare i deltagande forskningsprojekt.

 

Forskning som Bengt haft i fokus har varit inriktad mot odlingssystemfrågor, främst näringsutnyttjande och produktkvalitet. Bengt har även goda kunskaper om ogräsbekämpning samt bekämpnings-medlens funktion och deras miljöpåverkan och är en van föreläsare både nationellt och internationellt.

 

Bengt har även startat kursen Global energibalans och beräkning som ett samverkansprojekt mellan SLU och Uppsala Universitet där man utgick ifrån det lokala klimatet.