Blommor Stubbe Bark Val

Begreppet LERA (lokal energi- och resursanalys) kom fram inom mig efter att jag hade gjort rapporten ”Hållbara mikroregioner” och kom i kontakt med LEA (lokalekonomisk analys). under våren 2013.

LERA är en vidareutveckling av LEA. LEA tar endast upp de ekonomiska flöden, cirkulärt inom bygden och linjärt genom bygden. Analysen säger inget om bygdens hållbarhet avseende hur bygdens resurser används och återanvänds inom bygden, eller mellan bygden och omvärlden. Genom att införa en analys av bygdens resurser och hur dessa används inom bygden erhålls en bild av om bygdens utarmas på resurser genom att föra ut dem till omvärlden eller om det byggs upp resurser eller om resurser överutnyttjas genom tillförsel från omvärlden.

Alla resurser är begränsade i tid och rum. För att fortsättningsvis kunna tillfredsställa våra livsnödvändiga behov krävs det att resurserna bevaras och återvinns genom slutna kretslopp inom en bygd eller specifik region beroende på resursens art och förekomst.

Kontakta mig för kurs eller konsultuppdrag

VD Bengt LundegårdhBengt Lundegårdh LERA

073 724 8001
018 32 08 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Agronomie doktor Bengt Lundegårdh presenterar den forskning som han har bedrivit vid Sveriges Lantbruksuniversitet under perioden 1983-2009. Hans forskning har varit inriktad på livsmedelskvalitet och hur vi inom jord- och trädgårdsbruk kan påverka produktens kvalitet genom val av odlingsmetod. I sin forskning har han bl.a. studerar hur kemikalier inverkar på växt och produkt, hur olika gödslingsstrategier inverkat på produktens innehåll av mineralämnen och hälsobefrämjande ämnen som antioxidanter och hur smaken hos produkten kan variera beroende på hur grödan har odlats. Under föreläsningsserien kommer han även hänvisa till forskning som indikerar på samverkan mellan hur vår mat har producerat och vår hälsa.

Beställ föredrag genom att kontakta


Bengt Lundegårdh
VD
073 724 8001
018 32 08 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Global Organic Sweden arbetar med utveckling av metoder och verktyg för att skapa det hållbara samhället.

Vi bygger hållbara mikroregioner, kretsloppsgårdar, EKOmöten, och EKOmegafonen inspirerar genom föredrag och samtal.

Välkommen att ta del av kunskap genom möten, kurser och konferenser samt uppdrag.

Vi utvecklar verktyg för det hållbara samhället

 

Bengt Lundegårdh berättar om projektet Resilienta mikroregioner.