Bengt Lundegårdh har under många tagit fram forskning som handlar om de mervärden Sveriges lantbruk har och det har du nu möjlighet att ta del av. Bjud in honom som föredragshållare under temat Mervärden - vilka är de och hur kan vi dra nytta av dessa för att stärka vår konkurrenskraft och visa konsumenter i Sverige nyttan med svenska lantbruksprodukter.

 

Bengt håller både längre och kortare föredrag.

Välkommen att höra av dig

 • Björkblad

  Björkblad

 • Kretslopp

  Skog och åkermark

 • Vinterlandskap

  Vinterlandskap

 • Vinterspår

  Vinterspår